Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Vì dòng sông Ayan-Uryakh(thơ: Varlam Shalamov; bản dịch: Phạm Ngọc)

Ta nâng chén vì con đường khốn nhọc
Vì những ai quỵ ngã giữa chừng
Vì những tấm thân dường cạn sức
Mặc lòng, vẫn lê gót chân sưng

Vì những đôi môi xám xanh khô khốc
Vì những mặt người hệt một sắc vô hồn
Vì da thịt cóng dưới lần áo rách
Bàn tay trần trong rét cắt mùa đông

Vì suất nước đong bằng từng lon sắt
Nướu tứa máu bầm, sụt hết chân răng
Vì nanh nhọn khua tù từ bảnh mắt
Lũ chó canh phè phỡn hung hăng

Vì mặt trời nghiêng nghiêng từ cao vút
Rọi tia nhìn không gợn chút lăn tăn
Vì những mộ bia rợn màu trắng ngút
Bão tuyết mãi vun đầy chẳng băn khoăn

Vì khẩu phần - mẩu bánh dai ẩm ướt[1]
Những miệng tù thèm khát nuốt vội vàng
Vì nhờn nhợt bầu trời quá tầm mắt ngước
Vì dòng Ayan-Uryakh[2] trôi miên man!


Nguyên văn tiếng Nga
Тост за речку Аян-Урях

Я поднял стакан за лесную дорогу,
За падающих в пути,
За тех, что брести по дороге не могут,
Но их заставляют брести.

За их синеватые жесткие губы,
За одинаковость лиц,
За рваные, инеем крытые шубы,
За руки без рукавиц.

За мерку воды - за консервную банку,
Цингу, что навязла в зубах.
За зубы будящих их всех спозаранку
Раскормленных, сытых собак.

За солнце, что с неба глядит исподлобья
На то, что творится вокруг.
За снежные, белые эти надгробья,
Работу понятливых вьюг.

За пайку сырого, липучего хлеба.
Проглоченную второпях,
За бледное, слишком высокое небо,
За речку Аян-Урях!

Bản dịch tiếng Anh
I raise my glass to a road in the forest
To those who fall on their way
To those who can't drag themselves further
But are forced to drag on

To their bluish hard lips
To their identical faces
To their torn, frost-covered coats
To their hands without gloves

To the water they sip, from an old tin can
To the scurvy which sticks to their teeth
To the teeth of fattened grey dogs
Which awake them in the morning

To the sullen sun
Which regards them without interest
To the snow-white tombstones
The work of clever snowstorms

To the ration of raw, sticky bread
Swallowed quickly
To the pale, too-high sky
To the Ayan-Yuryakh river!


[1] Để ăn bớt bột, đám đầu bếp ở trại trộn nhiều nước vào bột nhào bánh mì và một số "phụ gia" khiến bánh dai, dính ướt và nặng.
[2] Tên một con sông ở vùng Magadan của nước Nga, từ tiếng dân tộc Yakut, có chiều dài khoảng 237km, là một nhánh nguồn của sông Kolyma.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét